MacCare

Fixar din Mac!

MacCare kan hjälpa dig med bland annat följande:
• Installation av ny dator, migrering av data från din förra dator.
• Inventering
• Viss dataräddning
• Säkerhetskopiering
• Installation av skrivare, bredband
• Rådgivning vid nyköp
• Rådgivning kring e-post och webbsidor
• Installation av Apple-server
• Vara eller komplettera den datoransvarige
• och mycket mer...