MacCare

Fixar din Mac!

macOS Mojave 10.14.1

macOS Mojave 10.14.1 är släppt och innehåller en rad säkerhetsförbättringar. Uppdateringen ger också stöd för upp till 32 deltagare i Facetime-samtal och mer än 70 nya emojis. Mer information om säkerhetsförbättringarna finns här: <https://support.apple.com/kb/HT201222> Utförligare information om uppdateringen finns här: <https://support.apple.com/HT209149> Uppdateringen finns att hämta manuellt här: <https://support.apple.com/kb/DL1981>