MacCare

Fixar din Mac!

MS Office 14.5.1

Office har uppdateras till 14.5.1 för att åtgärda ett fel som visade sig i 14.5.0. Felet är att huvudfönstret i Outlook inte visades som det skulle. Mer info: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3048688

MS Office 14.5.0

Office har uppdaterats till 14.5.0, mer info här: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3062536 Det är flera säkerhetsproblem som åtgärdas så det är lika bra att uppdatera, igen.

Safari 6.2.6, 7.1.6 och 8.0.6

Safari har uppdaterats för 10.8, 10.9 och 10.10. Versionerna är nu 6.2.6, 7.1.6 respektive 8.0.6. Det är flera säkerhetsfixar i uppdateringarna så det är säkert klokt att installera omgående. Mer info här: <https://support.apple.com/en-us/HT204826>