MacCare

Fixar din Mac!

iTunes 12.1

iTunes 12.1 har en ny iTunes-widget för notiscenter i Mac OS X 10.10 Yosemite. Den nya versionen ”förbättrar även prestanda vid synkronisering med iPhone, iPad eller iPod touch”

Apple TV 7.0.3

En säkerhetsuppdatering för Apple TV finns att installera. Mer info om säkerhetsfixarna här: http://support.apple.com/en-us/HT204246

Säkerhetsuppdatering 2015-001

En säkerhetsuppdatering för 10.8 och 10.9 är släppt. Mer info här: http://support.apple.com/en-us/HT204244

Safari 6.2.3, 7.1.3 och 8.0.3

Safari har uppdaterats för 10.8 och senare. Versionerna är nu 6.2.3, 7.1.3 respektive 8.0.3. Mer om säkerhetsinnehållet här: http://support.apple.com/en-us/HT204243

Mac OS X 10.10.2

Den här uppdateringen:
• Löser ett problem som kan leda till att Wi-Fi kopplas från.
• Löser ett problem som kan leda till att webbsidor blir långsamt inlästa.
• Åtgärdar ett problem som orsakade att Spotlight läste in fjärrinnehåll i e-post när inställningen var avaktiverad i Mail.
• Förbättrar ljud- och videosynkronisering vid användning av Bluetooth-hörlurar.
• Lägger till möjligheten att bläddra i iCloud Drive i Time Machine.
• Förbättrar prestanda för talsyntes i VoiceOver.
• Löser ett problem som leder till att VoiceOver upprepar tecken när text skrivs på en webbsida.
• Åtgärdar ett problem som kan leda till att språket oväntat växlas för inmatningsmetoden.
• Förbättrar stabiliteten och säkerheten i Safari.
Mer info om uppdateringen här: http://support.apple.com/en-us/HT204210
Mer info om säkerhetsfixarna här: http://support.apple.com/en-us/HT204244

iOS 8.1.3

iOS 8.1.3 är släppt med följande förbättringar:

• Minskar mängden ledigt utrymme som krävs för att uppdatera programvaran.
• Löser ett problem som förhindrade en del användare från att ange deras Apple-ID-lösenord för Meddelanden och FaceTime.
• Åtgärdar ett problem som gjorde att Spotlight slutade visa appar som matchar sökningen.
• Löser ett problem som förhindrade multitasking-gester från att fungera på iPad.
• Lägger till nya inställningsalternativ för provtagning i skolor.

Mer information om säkerhetsinnehållet i den här uppdateringen finns på http://support.apple.com/en-us/HT204245